Peter Hellman/UME/EIAB/SE är inte på semester

From: <peter.hellman@dont-contact.us>
Date: Mon, 10 Aug 1998 01:00:31 +0100

Jag är borta från kontoret från 98-07-17 till 98-08-17.

Finns på 070-346 66 98
Received on Sun Aug 09 1998 - 16:05:08 MDT

This archive was generated by hypermail pre-2.1.9 : Tue Dec 09 2003 - 16:41:28 MST